Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Oferta Programu

OFERTA PROGRAMU
"Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg"

 

Do kogo skierowany jest program:

Program "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" skierowany jest do mieszkańców budynków wielolokalowych na terenie miasta Brzeg, którzy na chwilę obecną korzystają już z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kto realizuje program:

Program "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" realizowany jest przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy współudziale Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych, których mieszkańcy będą zainteresowani ofertą.

Co oferujemy:

Możliwość zastąpienia dotychczasowych, często wysłużonych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia urządzeń do produkcji ciepłej wody użytkowej tj. podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych, ciepłą wodą użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej. Proponowane rozwiązania eliminują konieczność montowania w mieszkaniach dodatkowych urządzeń grzewczych, które wymagałby obsługi, przeglądów lub serwisowania, co przekłada się na wysoki komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Warunkiem skorzystania z oferty programu jest zgłoszenie budynku do programu  „Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg”, złożenie wniosku o przyłączenie do  sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz zawarcie umowy przyłączeniowej obejmującą co najmniej 85% lokali mieszkalnych w zgłoszonym budynku zasilanym z danego węzła ciepłowniczego.
  2. Oferta programu ważna jest od dnia 01.07.2013r.
  3. W ramach programu BPEC Sp. z o.o. gwarantuje bezpłatne przyłączenie budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Obowiązki stron:

BPEC SP. z o.o.

  • Wyposaży na własny koszt istniejące węzły ciepłownicze zasilające budynki mieszkalne w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania w moduł ciepłej wody użytkowej

Zarządca

  • Doprowadzi do pomieszczenia węzła instalację wody zimnej o niezbędnej średnicy,
  • Uzyska pisemne deklaracje lokatorów o przyłaczeniu mieszkań do ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
  • Pokryje koszty projektu i budowy instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynkach tj. pionów i przyłączy na poszczególnych klatkach schodowych oraz instalacji wewnątrz mieszkań wraz z wodomierzami.

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu realizacji włączeń budynków zgłoszonych od Programu "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg".

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej ofercie.

Zmienione warunki oferty Programu "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bpec.pl

Kontakt:

Dział  Współpracy z Odbiorcami

email: cwu@bpec.pl

tel. 77 444 04 45-48 wew. 113

www.bpec.pl

Do pobrania:

Oferta programu w wersji pdf