Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są w siedzibie BPEC Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 11 w Brzegu.

Reklamacje w zależności od ich treści, rozpatrywane są przez:

1.Dział Współpracy z Odbiorcami

  • reklamacje dotyczące treści umów,
  • faktur,
  • zadłużenia.

(tel. 77 444 04 45-48 wew. 114 lub 115)

2. Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

  • reklamacje za zakresu funkcjonowania węzłów cieplnych,
  • dotrzymania parametrów czynnika grzewczego,
  • funkcjonowania układów pomiarowo - rozliczeniowych.

(tel. 77 444 04 45-48 wew. 129 lub 139)