Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Zalety CWU z BPEC

Zalety ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej

 

Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej to przede wszystkim:

Bezpieczeństwo:

Umiejscowienie źródła ciepła poza budynkiem (kotłownia centralna BPEC). W związku z tym nie ma zagrożenia wybuchem, porażeniem. Eliminowane jest również zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla będącego konsekwencją niedrożności przewodów spalinowych lub wentylacyjnych, złego stanu technicznego podgrzewaczy bądź niewłaściwej ich eksploatacji.

Stabilność cenowa:

Taryfy dla ciepła są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Komfort użytkowania:

Bezproblemowa eksploatacja, nowoczesne rozwiązania techniczne, zdalny nadzór, brak urządzeń wymagających przeglądów oraz badań technicznych przeprowadzanych przez Odbiorców np. przeglądów podgrzewaczy gazowych, kominów spalinowych, a co za tym idzie brak kosztów eksploatacyjnych, dodatkowa powierzchnia użytkowa wolna od urządzeń grzewczych.

Niezawodność i pewność dostaw:

Niska awaryjność systemu ciepłowniczego w wyniku stale prowadzonych prac modernizacyjnych gwarantuje ciągłość dostaw energii cieplnej.

Dbałość o środowisko naturalne:

Monitoring emisji, nowoczesne technologie odpylania.

Film:

Zobacz jak program CWU realizują w Krakowie