Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Kolejne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafią do BPEC.

09.06.2017

W dniu  31 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie Zarządów Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Funduszu, podczas którego negocjowano warunki umowy pożyczek na wykonanie trzech zadań modernizacyjnych sieci ciepłowniczej.

Przedmiotowe zadania modernizacyjne będą polegać na wymianie sieci tradycyjnej na sieć preizolowaną z systemem alarmowym impulsowym oraz rozbiciu węzła grupowego na indywidualne węzły ciepłownicze. Łączna długość przebudowywanej sieci wraz z przyłączami wyniesie 742 m.

Dzięki wykonanej modernizacji, zmniejszą się  straty ciepła na przesyle, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Emisja pyłu w ciągu roku zmniejszy się o 518 kg, tlenków siarki o 1 364 kg, dwutlenku węgla o 322 457 kg, tlenków węgla o 733 kg, tlenków azotu o 587 kg.

Zmniejszy się również sezonowe zapotrzebowanie na ciepło o 2 788,252 GJ/r. Łączna wartość zadań wyniesie ponad 1,5 mln zł, z czego 95% zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z WFOŚiGW.

Należy zaznaczyć, że są to już kolejne środki pozyskane przez BPEC z WFOŚiGW na inwestycje sieciowe w tym roku. W maju została zakończona modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Gaj i Bohaterów Westerplatte.